06.06.2018., Predavanje: Kazna ili nagrada?, Matea Blažević

/06.06.2018., Predavanje: Kazna ili nagrada?, Matea Blažević

06.06.2018., Predavanje: Kazna ili nagrada?, Matea Blažević

Predavanje: Kazna ili nagrada?
– kako kazne i nagrade utječu na dječji razvoj –
06.06.2018.
19.00 – 20.30 sati
Gundulićeva 19/1, Zagreb
Predavačica: Matea Blažević, prof. psihologije

Odakle nam ta luda ideja da ako želimo da dijete bude dobro, prvo ga moramo natjerati da se osjeća loše?
Jane Nelsen

U dvadesetom stoljeću, stoljeću djeteta, naučili smo  da  kažnjavanje djece ima niz loših posljedica za dijete, ali i za odnos roditelja s djetetom. Dijete ne uči ”ponašati se bolje” već često radi upravo suprotno – nastavlja sa (samo)povređujućim ponašanjima sve do nove i jače kazne.  Kažanjavano dijete će nakon kazne uistinu najčešće prestati s ponašanjem za koje je kažnjeno, ali ne zato što je nakon vikanja, kritika i slanja u svoju sobu shvatilo dugotrajne posljedice svog ponašanja, sazrelo te uvidjelo kako je njegovo ili njeno ponašanje štetno. Dijete će prestati s takvim ponašanjem jer je uplašeno ili ljuto, tijelo mu je preplavljeno adrenalinom i ostalim hormonima koji su aktivirani u situacijama bijega, borbe ili smrzavanja koji posljedično djeluju na smanjivanje aktivnosti kooperativnog dijela mozga. Dijete je stalo s ponašanjem koje se roditeljima ne sviđa jer je preplavljeno potrebom da se zaštiti. Ako je išta naučilo, naučilo je kako bolje lagati da izbjegne biti uhvaćeno.

U želji da budemo moderni odgajatelji, kažnjavanje smo zamjenili zabranama – uzimanjem mobitela, zabranjivanjem da se vide s prijateljima, odu na rođendan… No, ima li zaista razlike? Ili smo svoju bespomoćnost u odgajanju djece samo nazvali drugim imenom?

2018-06-14T10:52:53+00:00