Opći uvjeti zaštite osobnih podataka

Opći uvjeti zaštite osobnih podataka 2019-09-19T10:25:33+00:00

Opći uvjeti zaštite osobnih podataka

Opće odredbe

Opći uvjeti zaštite osobnih podataka odnose se na osobne podatke koji se nalaze na web stranici svjesno-roditeljstvo.com i koji su korištenjem web stranice obrađeni, odnosno prikupljeni i pohranjeni od strane voditelja zbirke osobnih podataka udruge Centar za integrativni razvoj sa sjedištem u Zagrebu, Gundulićeva 19, OIB: 20230777792 (dalje: CIR), od korisnika kao ispitanika. CIR osobne podatke prikuplja radi sklapanja i ispunjenja ugovora o kupoprodaji, evidencije ostvarenih narudžbi kupaca, jedinstvene identifikacija korisnika, analize poslovanja, marketinga, provedbe sustava nagrađivanja, dostave proizvoda, izrade dokumentacije vezane za kupoprodaju, tehničke podrška te autorizacije plaćanja putem kreditnih i debitnih kartica.

CIR kao pružatelj usluga web stranice svjesno-roditeljstvo.com zauzima se za zaštitu privatnosti i osobnih podataka. Mole se korisnici da pročitaju Opće uvjete kako bi lakše razumjeli koje podatke CIR prikuplja te kako i u koje svrhe ih koristi.

Ako korisnik ima bilo kakvih pitanja vezanih uz zaštitu osobnih podataka, može se obratiti izravno CIR na e-mail adresu svjesno.roditeljstvo@gmail.com.

Mole se korisnici da pažljivo pročitaju Opće uvjete zaštite osobnih podataka. Davanjem osobnih podataka putem web stranice svjesno-roditeljstvo.com i pristankom na Opće uvjete putem web stranice www.cir.hr korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slažete s Općim uvjetima zaštite osobnih podataka, te pristajete na prikupljanje, obradu i korištenje svojih osobnih podataka u skladu s Općim uvjetima.

Ukoliko se korisnik ne slaže s Općim uvjetima, dužan je napustiti i ne koristiti web stranicu svjesno-roditeljstvo.com.

Na sva pitanja koja nisu posebno uređena Općim uvjetima zaštite osobnih podataka primjenjuju se Opći uvjeti korištenja web stranice svjesno-roditeljstvo.com.

Promjene Općih uvjeta zaštite osobnih podataka

CIR može izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete zaštite osobnih podataka u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta na web stranici svjesno-roditeljstvo.com. Izmjene i dopune Općih uvjeta zaštite osobnih podataka stupaju na snagu odmah po objavi na web stranici svjesno-roditeljstvo.com.

Korisnik kao ispitanik odgovoran je i obvezan prije svakog davanja osobnih podataka pregledati i proučiti važeće Opće uvjete zaštite osobnih podataka koji su dostupni na web stranici svjesno-roditeljstvo.com.