PREGLED TEMA – MODULI

PREGLED TEMA – MODULI 2018-04-16T23:25:12+00:00

PREGLED TEMA – MODULI

Program Svjesno roditeljstvo sastoji se od deset modula od kojih svaki pokriva bitne teme vezane uz stvaranje povezanosti roditelja i djeteta te periode razvoj djetetova odrastanja.

Informacije o terminima održavanja modula Programa Svjesno roditeljstvo pogledajte ovdje.

1. MODUL

Vezivanje djeteta s roditeljem i “dovoljno dobar roditelj
predavačica: Mihaela Richter

U uvodnom modulu proći ćemo specifičnosti ovog programa koji je kombinacija teorijskih predavanja i iskustvenog rada.
Program Svjesno roditeljstvo koncipiran je…

kao osobno putovanje, odnosno istraživanje što želimo biti kao roditelji, što već jesmo kao osobe, gdje želimo rasti, koja su nam ograničenja i kakva podrška i pomoć nam treba na svim razinama (partnerskoj/obiteljskoj/zajednice). Naša biološka predodređenost da postanemo roditelji ne znači da smo i emocionalno i psihološki spremni na dolazak djeteta. Iako danas postoji mnogo informacija kako pristupiti svome djetetu i samom roditeljstvu, dijete ne “stiže” s priručnikom, a roditelji se vrlo brzo suoče s velikim brojem svakodnevnih kriza na koje ih nitko nije pripremio. No, svaka osoba može razviti svoj kapacitet prisutnosti i podrške koja je potrebna djetetu i time postaje “dovoljno dobar roditelj”.

Na ovom modulu bavit ćemo se ovim temama:
* kakav je dovoljno dobar roditelj
* primarne potrebe djece – kontakt, sigurnost i povjerenje
* osnovna emocionalna mapa – nužnost emocija i kako pomoći djetetu da se nosi s njima
* teorija vezivanja i zašto je roditeljima nekada teško povezati se s djetetom.

Više…

2. MODUL

Rani razvoj djeteta
– od trudnoće do prvih koraka –

predavačica: Maja Petković

Ovom temom roditelji će dobiti informacije o ranom prenatalnom periodu te razvoju djeteta u prvoj godini. Roditelji će dobiti presjek o važnim razvojnim prekretnicama i izazovima…

u razvoju djeteta te ulozi roditelja koristeći se teorijama iz područja neurobiologije mozga, prenatalne psihologije, teorije privrženosti (attachmenta), senzorne integracije te razvojne psihologije.Poznavanje ranog razvoja djeteta nudi roditelju okvir u kojem može vidjeti s kojim ranim razvojnim izazovima djeteta će se sresti, kako da se pripremi za njih, što može očekivati od djeteta i kako da svoje postupke prilagodi djetetu. Kako da bude podržavajući roditelj u zadovoljenju osnovne potrebe djeteta u ovom periodu, a to je sigurnost i zbrinutost.

Neposrednim iskustvom roditelji će otkrivati kako njihova stanja utječu na dijete te obrnuto. Osvještavanjem dinamike odnosa s djetetom roditelji će moći jasnije vidjeti svoje emocije i kako one utječu na njihovo dijete. Na ovom modulu, roditelji će osvještavati kako da se pobrinu za sebe da oni budu „dobro sa sobom“ pa će time i stanja kroz koje dijete prolazi biti jednim dijelom lakša, ali i poznata.

Na ovom modulu bavit ćemo se ovim temama:
* što se događa u prenatalnom razvoju djeteta
* pregled razvojnih prekretnica do 18 mjeseci- neurobiološki, motorički, spoznajni i socio-emocionalni razvoj
* povezanost mame i djeteta
* kako dijete uči o svijetu.

Više…

3. MODUL

Predškolsko dijete
– od prvih koraka do igre i pravila –
predavačica: Maja Petković

Ovom temom roditelji će dobiti informacije o razvoju djeteta od trenutka kada ono kreće s prvim istraživanjem okoline (12-18 mjeseci) do perioda kada ostvaruje…

svoja prva prijateljstva, te postaje dio grupe (5-7 godina). Dobit će presjek o važnim razvojnim prekretnicama i izazovima u razvoju djeteta u ovom periodu (od faze skidanja pelena, «terrible two», do samostimulacije, do potrebe za potvrdom itd). Razgovarat će se o ulozi roditelja u ovim važnim prekretnicama i kako da se djeca uz njih osjećaju sigurno, ali i podržano da istraže nove izazove. O ovom razvojnom periodu djeteta, roditelji će učiti kroz teoriju privrženosti, bihevioralne teorije te teorije socijalnog učenja.

Poznavanje razvoja djeteta u ovom periodu nudi roditelju dosta detaljan put u kojem može vidjeti s kojim ranim razvojnim izazovima djeteta će se sresti, kako da za sebe izabere način koji je njemu/njoj u redu, ali i djetetu. Također, kroz ovaj modul roditelja se osvještava i uči kako biti “realan” roditelj, kako vidjeti što dijete može, a što ne može. Ako dijete nešto ne može, kako umjesto guranja ponuditi podršku- “ne umjesto tebe, nego s tobom”.

Kroz niz iskustvenih vježbi roditelji će osvještavanjem dinamike odnosa s djetetom istraživati kako se nose s izazovnim situacijama, što ih koči, a što im je lagano. Moći će vidjeti kako njihovo emocionalno stanje doprinosi/odmaže situaciji s djetetom.

Na ovom modulu bavit ćemo se ovim temama:
* pregled razvojnih prekretnica od 18 mjeseci do pete godine života- neurobiološki, motorički, spoznajni i socio-emocionalni razvoj
* čemu služi «neću» i «terrible two»
* pojam o sebi ili «tko sam ja»
* razvojne igre.

Više…

4. MODUL

Otkrijte svoje dijete
predavačica: Mihaela Richter

Na ovom modulu bavit ćemo se time kako se povezati sa samim djetetom kroz zrcaljenje – proces u kojem dijete da bi osjetilo sebe treba da ga roditelji razumiju i potvrde njegove osjećaje…

kao realne. Dijete koje ne razumije što mu se događa kada je tužno ili ljuto ne može svladati definiranje sebe, a posljedično niti promijeniti svoje ponašanje. Da bi dijete u svom odrastanju bilo sigurno i samopouzdano, potrebno je da su u djetinjstvu njegovi/njeni osjećaji i način izražavanja bili prihvaćeni i podržani.
U situacijama kada dijete odbija aktivnosti, kada je neodlučno, kada se samostimulira otvoreno ispred roditelja, kada traži potvrdu da bude viđeno kroz vlastiti crtež, kada je tužno jer se drugi ne žele igrati s njime i kada se potuče s drugima, treba mu pomoć roditelja da se nauči snalaziti u danim situacijama. Na ovom modulu iskustveno ćemo se baviti izazovnim situacijama za roditelje: plakanje, uspavljivanje, igra, hranjenje, roditeljska iscrpljenost brigom i slično. Roditelji će kroz iskustvene vježbe istraživati svoja emocionalna stanja (od strahova, krivnje, bespomoćnosti, frustracije, neznanja kako se igrati s bebom…) koja se učestalo javljaju u svakodnevnim situacijama u interakciji s djetetom.

Na ovom modulu bavit ćemo se ovim temama:
* prisutnost i zrcaljenje
* postavljanje jasnih granica djetetu
* temper tantrumi kod djece
* razvojni strahovi.

Više…

5. MODUL

Kako smo definirani vlastitim odgojem i djetinjstvom
predavač: Tomislav Senečić

Vlastita uvjerenja kakvo dijete smije ili ne smije biti uvelike ovise od obiteljske priče u kojoj smo odrasli i koja se pozitivno ili negativno utkala u naše poimanje i opću sliku o…

odgoju, odnosno podržavanju djeteta u rastu i razvoju.

U ovom modulu naglasak će biti na našim odnosima s roditeljima u vlastitim obiteljima. Na koji način su se odnosili prema nama, koja uvjerenja su prenosili tijelu, emocijama, seksualnosti, snazi i duhovnosti.

Otkrivat ćemo kako smo iz tih odnosa mi sami formirali sliku o sebi te posljedično što prenosimo u odgoju vlastite djece. Tek kada svjesno sagledamo što smo primili ili odbacili u tim odnosima, možemo sagledati na koji način su formirani obrasci ponašanja prema vlastitom djetetu/ci i mijenjati ih ako nam ne odgovaraju. Istraživat ćemo i koje emocije su bile dopuštene u našim obiteljima, a koje nisu te gdje je bio prisutan sram ili strah. Ovakav pristup razumijevanju roditeljstva otvara nam prostor da dijete vidimo onakvim kakvo ono uistinu jest, umjesto naših ideja kakvo bi trebalo biti te da ga podržimo u njegovom rastu s maksimalnim kapacitetom za ljubav i podršku, koji imamo.

Na ovom modulu bavit ćemo se ovim temama:
* kako je naš vlastiti odgoj utjecao na formiranje naših uvjerenja o roditeljstvu
* izgradnja slike o odnosu koji imam s muškarcima i sa ženama te kako to preslikavamo na svoje dijete
* nošenje sa “problematičnim” emocijama kod sebe i kod djeteta– sramom, krivnjom, strahom i ljutnjom.

Više…

6. MODUL

Obiteljska sjena – tko nosi „loše“ u obitelji –
predavač: Tomislav Senečić

Ova tema izrazito je važna jer najčešće odražava nesvjesnu obiteljsku dinamiku. Roditelji, ali i širi obiteljski krug potiskuju nagone i osjećaje koje smatraju neprihvatljivima…

(npr., destruktivnost, pohlepa, strah, agresija i seksualnost). Budući da svako potiskivanje stvara osjećaj pritiska, roditelj to projicira na jedno od djece. Dijete tako “ponese” to “roditeljsko loše” i tijekom života nosi ulogu nositelja obiteljske sjene ili postaje crna ovca unutar obitelji. Na taj način roditelji odbacuju od sebe svoju nesavršenost i prebacuju je na vlastito dijete. Na taj način ulaze u ulogu moralno superiorne osobe koja kažnjava, kritizira, ponižava, a da uopće nije svjesna da se u tom procesu potpuno obračunava s dijelom samoga sebe.

Ova je tema također važna jer nas uči putu k iscjeljenju obiteljske sjene. Taj put počinje preuzimanjem vlastite odgovornosti za ono što se događa s našom djecom te gradnjom kapaciteta za prihvaćanje vlastitih neugodnih osjećaja. Kada jedno od djece manifestira problem ono prvenstveno govori da nešto u cjelokupnoj dinamici obitelji nije dobro. S tog mjesta proizlazi prilika za rast i iscjeljenje svih članova obitelji te nastaje prostor koji donosi dublju povezanost, autentičnu ljubav i stvarni kontakt.

U programu „ Svjesno roditeljstvo“ radimo na način susreta i osvještavanja vlastitih potisnutih dijelova te kako te dijelove transformirati u pozitivno i konstruktivno kako naša djece to ne bi morala nositi umjesto nas.

Na ovom modulu bavit ćemo se ovim temama:
* osvještavanje nesvjesne obiteljske dinamike te kako ona utječe na odgoj djeteta
* osvještavanje sjene koju dijete preuzima u obiteljskoj dinamici.

Više…

7. MODUL

Partnerstvo i roditeljstvo
predavač: Laslo Pinter

Odnos koji roditelji partnerstvom imaju jedno s drugim, dijete iskustveno upija u sebe kao “primjer”, odnosno “nesvjesni uzorak” koji će ponijeti u svoj život i značajno će utjecati na njegove…

odnose s drugim ljudima.

S druge strane gledano, iskren interes i neophodan trud uložen u pronicanje i iscjeljenje dubljeg uzroka konflikata koji se neminovno pojavljuju u partnerstvu upućuje na činjenicu da se oba partnera zrelo zalažu da poboljšaju vezu, odnosno da žele naučiti voljeti. Takav trud, naravno, pozitivno utječe na emocionalni razvoj njihove djece.

Na ovom modulu bavit ćemo se ovim temama:
* kako se obrazac vezivanja iz djetinjstva preslikava na vezivanje u partnerskim odnosima
* koje su sličnosti i koje su razlike između stanja zaljubljenosti, osjećaja ljubavi i seksualne nagonske želje te što iz toga možemo naučiti
* kako koristiti znanje o načinima vezivanja i seksualnosti kako bi više uživali u partnerstvu.

Uz teorijski okvir radit ćemo iskustvene vježbe koje poboljšavaju komunikaciju i razumijevanje između partnera.

Više…

8. MODUL

Imati školarca – igrom i učenjem do osjećaja kompetentnosti –
predavačica: Matea Blažević

Polaskom u školu, svako dijete susreće se s novim autoritetom, prvim pravim autoritetom uz svoje roditelje i novim pravilima. Također…

, svako dijete ulazi u dob kada u prvi plan dolazi početak djetetovog traganja u čemu je dobro, što mu ide s lakoćom. Svakom djetetu je važan uspjeh i pohvala. Ovo je period razvoja u kojem djeca nastavljaju učenje svladavanja frustracije kada se uče ustrajnosti naspram odustajanju.
Većina se roditelja u ovom periodu pita kako pomoći djetetu svladati poteškoće u školi (ako ih dijete ima) te koliko treba raditi s djetetom oko školskih zadaća. Roditelji se zapravo suočavaju s vlastitim unutarnjim očekivanjima što bi njihovo dijete trebalo postići te koliko bi uspješno trebalo biti naspram realnih mogućnosti samog djeteta.
Uz navedeno, predavanjem i iskustvenim radom bavit ćemo se i temom nagrada i kazni, važnosti pregovaranja te u kakvoj je to vezi sa samostalnošću i odgovornosti.

Na ovom modulu bavit ćemo se ovim temama:
* kako graditi pozitivan odnos s autoritetom
* izazovi školstva za dijete i roditelja
* važnost pregovaranja.

Više…

9. MODUL

Pubertet i rana adolescencija – period otkrivanja tko sam i što mi treba –
predavačica: Matea Blažević

Kako za djecu tako i za roditelje, ovo je period propitivanja odnosa i povjerenja. U ovom periodu roditeljske vještine pregovaranja i…

strpljenje od iznimne su važnosti. Adolescenti su u fazi razvoja kada formiraju vlastite stavove i propituju sve ostale, ovo je period testiranja autoriteta kako bi se počeo formirati unutarnji vlastiti autoritet koji će im pomoći da slijede vrijednosti koje uistinu cijene.

Za roditelje ovo je period kada na svoj način pronalaze način komunikacije sa svojim adolescentom koji je između pregovaranja i zabranjivanja, koji daje povjerenje i slobodu izbora, ali je dovoljno prisutan u životu djeteta da primijeti kada dijete zapne.

Na modulu ćemo se iskustvenim radom baviti time kako zadržati povjerenje s obje strane, roditeljske i dječje.

Na ovom modulu bavit ćemo se ovim temama:
* odnos roditelja i djeteta-odnos povjerenja
* važnost suprotstavljanja i «drugi» pubertet.

Više…

10. MODUL

Razine svijesti i roditeljstvo
predavač: Laslo Pinter

Zadovoljstvo u obitelji je prirodno veće ako svaki član obitelji emocionalno gravitira srodnom svjetonazoru. Svjetonazor ili pogled na život s jedne strane povezan je s odgojem koji su…

partneri kao djeca prolazili. Nesvjesni roditelji učestalo nameću vlastiti svjetonazor svojoj djeci, a takvo nametanje stavova je ujedno i jedan od najčešćih uzroka konflikata između partnera.

Svjetonazor koji partneri zastupaju i za koji su vezani tiče se razine svijesti kojoj njihova osobnost gravitira. Većina ljudi nije u dovoljnoj mjeri svjesna otkuda potiče njihov svjetonazor, a nisu niti poučavani kako da razumiju i budu tolerantni prema svjetonazoru svojih bližnjih. To najviše dolazi do izražaja u odnosu vas kao roditelja s vašim djetetom u pubertetu.

Na ovom modulu bavit ćemo se ovim temama:
* kako su različite vrste svjetonazora povezane s različitim razinama svijesti
* zašto je za zdrav emocionalno-mentalni razvoj djeteta važno informirati se o svjetonazoru koje različite razine svjesnosti “zastupaju”, kako bi naučili biti tolerantniji za eventualnu svjetonazornu različitost vas i vašeg djeteta
* kako osobnim razvojem možete brže sazrijevati i proširiti vlastitu svjesnost.

Više…